By-fornyelse - video installation

 

 

By-fornyelse blev til i forbindelse med udstillingen Ind Imellem, der havde by-rummet som tema. Værket består af en video, som panorerer langs Søndre Boulevard, hvor man tydeligt kan se byfornyelsesens spor. Panoreringen begynder ved det granit-belagte Halmtorv, hvorefter man ser fotografier af alle facaderne på strækningen glide forbi. Man passerer forbi et par endnu i gangværende byggeprojekter og videre forbi det til dato dyreste byfornyelseprojekt i Skydebanegade. Tilsidst ender man ud mod Enghaven, hvor hverken huse eller Søndre Boulevard endnu er by-fornyet. Videoen panorere frem og tilbage mellem disse to tilstande i byen.
Værket By-fornyelse ønsker at åbne for en diskussion af byfornyelsen, der i løbet af 90'erne radikalt har ændret bybilledet på Vesterbro. Var det tanken, at byfornyelsen i København skulle bruges til social udrensning?